Bayabi Foundation


Gratis School voor kinderen in Congo-Kinshasa

Waar?
In 3 provincies van West-Congo: Bandundu (14 scholen), Equateur (10 scholen) en Kinshasa (een school). In al die provincies is Stichting Bayabi actief.

Doel van het project.
Kinderen in Congo de mogelijkheid geven (voortgezet) onderwijs te volgen. Gemotiveerde kinderen de gelegenheid geven door te studeren. Volwassenen ondersteunen door ze de mogelijkheid te bieden voortgezet onderwijs te volgen.

Bevordering van de onafhankelijkheid van de lokale bevolking in Congo. Hierdoor worden kinderen later, en volwassenen nu, in staat gesteld te begrijpen hoe de democratie werkt en hun mening te geven over de toekomst. Verbetering van de levensstandaard van de bevolking.

Omschrijving van het project:

In 2000 hebben 191 landen in VN-verband met elkaar afgesproken dat de armoede in de wereld in 2015 voor de helft verminderd moet zijn. Dit noemt men de Millenniumdoelstelling. Om dit te bereiken zijn er 8 doelstellingen geformuleerd.

Bayabi heeft gekozen voor ‘Achieve universal primary education’. Vertaald naar het doel van de stichting betekent dat in 2015 gratis school aan 1.000.000 Congolese kinderen geboden kan worden. Na een lang onderzoek gericht op de mogelijke bijdrage van Bayabi hebben wij een beleid hieromtrent gevormd. De stichting informeert u hier graag over.

Eén miljoen kinderen naar school lijkt misschien veel, maar afgezet tegen het hoge inwonersaantal is het slechts een klein percentage. Volgens de Wereldbank wonen in Congo nu 51,7 miljoen mensen.

De verwachtingen zijn dat in 2015 het inwonersaantal 87 miljoen zal bedragen.

Ter verwezenlijking van deze doelstelling is Bayabi in augustus 2004 begonnen met een groot project in Mongobele (Bandundu). De startfase is goed verlopen met 60 kinderen die gratis onderwijs krijgen. In goed vertrouwen zijn we verder gegaan met onze onderwijsprojecten. Waren we in het schooljaar 2004-2005 alleen in Mongobele werkzaam,  zijn we erin geslaagd om de komende schooljaren ook uit te breiden naar andere provincies, namelijk Equateur en Kinshasa. Momenteel bereiken we 23 basis- en middelbare scholen, dat komt neer op 2.350 kinderen voor het schooljaar 2010-2011.

Onze reis naar Congo, december 2011 l.l., leverde 22.000 kinderen op die als geregistreerd staan om naar school te gaan. Echter, van elke klas die in september begint, maakt maar 60% de school af. Het verplichte schoolgeld kunnen ouders vaak niet meer opbrengen of zij hebben hun kind(eren) nodig om hun gezin te voorzien van voldoende inkomsten.
Overigens, is het werkelijke aantal kinderen dat naar school zou behoren te gaan, vele malen groter, maar daar is geen registratie van.
In de meeste gevallen zouden we nog niet ‘te laat’ zijn voor dit schooljaar. Voor deze kinderen heeft de stichting echter nog geen voldoende financiële middelen. De kinderen die het eerste kwartaal hebben afgemaakt, zouden met onze steun de rest van het schooljaar kunnen vervolgen.

Met uw steun en de subsidies die inmiddels zijn aangevraagd, verwachten we in ieder geval, deze kinderen naar school te kunnen laten gaan in 2010-2011. De prognose is, dat er tegen die tijd, 102.350 kinderen gratis naar school kunnen.
De promotie van dit project in Nederland wordt gedragen door bedrijven en scholen. Sponsoring van dit project vraagt een verbintenis voor langere tijd, immers de opleiding duurt minimaal 6 jaar. We sluiten een contract voor 5 jaar met de ouders, ervan uitgaande dat Bayabi-projecten het mogelijk maken dat het 6de jaar door hun zelf kan worden bekostigd. Leest u hierover verder onder: ‘Microkredieten Bayabi-Projecten’ hoe dit extra inkomsten voor de ouders genereert. Omdat doorgaans jongens door de ouders eerder naar school worden gestuurd dan de meisjes, geeft Bayabi voorrang aan meisjes.

Je evenement ondersteunt kansarme kinderen in Congo-Kinshasa.
30% van de opbrengst van je evenement gaat rechtstreeks naar ons goede doel.
Tijdens je evenement steun je zo op een sympathieke manier de kinderen in Congo.
Zie www.bayabi.org voor meer informatie over onze stichting.

Wil je iets extra's bijdragen aan onze stichting voor de aanschaf/verwezenlijking van:

  • Schoolbanken
  • Schooldaken
  • Schoolborden
  • Sport op school
  • Varkensfokkerij
  • Schoolmateriaal projecten
  • en wat nog meer ontbreekt:

stort dan jouw bijdrage onder vermelding van het project van jouw keuze op gironummer NL98INGB0009358562 [INGBNL2A] of bankrekening NL14RABO 0387 9045 49 [RABONL2U] ter attentie van Stichting Bayabi Foundation te Voorburg.

Producties


JOKO

Het verhaal van een Afrikaanse danser in Europa die op zoek gaat naar de oorsprong van zijn danstalent. Hij neemt het publiek mee naar zijn geboortedorp, om gezamenlijk te onderzoeken of Afrikaanse jongeren virtuoze dansers worden doordat zij geboren zijn met “dans in hun bloed” of dat zij virtuoze dansers worden louter en alleen door hard te trainen. Integratieproblematiek en het zoeken naar een eigen identiteit van Afrikaanse immigranten in Europa vormen de rode draad in deze unieke voorstelling
Lees meer -->

La main de dieu

Fanta is een jonge danseres die haar geboortedorp verlaat om te gaan studeren en werken in de hoofdstad Dakar. Ze vertrouwt daarbij volkomen op de steun van haar rijke oom in Dakar. Het loopt echter allemaal anders dan ze had verwacht en om in haar onderhoud te kunnen voorzien gaat ze in het geheim werken in de discotheek “Petit Paris”. Helaas wordt ze betrapt door haar oom. Deze krachtige voorstelling toont de hedendaagse onderdrukking van Afrikaanse vrouwen zowel in Afrika als in Europa.
Lees meer -->